İmar Dahilinde GES Uygunluk Yazısı Verilebilmesi için Gerekli Evraklar

1) Uygulama Statik GES projesi.

2) Uygulama proje müellifi taahhütnamesi.

3) Fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname.

4) Uygulama projecisinin hazırlayacağı rapor. (Taşıyıcı sistemin etkilenmediğine dair)

5) Başvuru dilekçesi. (Dilekçede mutlaka binanın kendi ihtiyacını karşılayacak kadar olduğu belirtilmelidir.)