www.turhalosb.org  adlı internet sitesini (" İnternet Sitesi") kullananlar ve İnternet Sitesi’ne üye olanlar ile Turhal Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (bundan böyle TurhalOSB olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 • Sözleşme’nin kurulması için, İnternet Sitesi tarafından talep edilen bilgileri ve kullanıcı şifresini girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek üyeliğinizi oluşturmanız gerekmektedir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz. Kullanıcı/Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz eksiklik/hataları Kullanıcı/Üyelik kısmından ulaşacağınız “Üyelik Bilgilerim” bölümünde düzeltebilir veya Müşteri Hizmetlerimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

  Dilediğinizde, yukarıda belirtilen iletişim kanallarından TurhalOSB'ye yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz.

  Kullanıcılar/Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre TurhalOSB ve/veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. İnternet Sitesi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları TurhalOSB'den bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarıyla aranızda online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi bilgiler TurhalOSB tarafından görülmez ve kaydedilmez).

  Kullanıcılar/Üyelere, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla ve/veya Kullanıcı/Üye bilgilendirme işlemleri ve uygulamaları için TurhalOSB tarafından telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari ve/veya ticari olmayan amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler gönderilebilir.

  Kullanıcı/Üyeler’in İnternet Sitesi’nden veya İnternet Sitesi’nde bağlantı verilen diğer internet sitelerinden edindikleri bilgiler ve/veya Kullanıcı/Üyeler’e elektronik ortamda iletilen bilgilendirme, tanıtım, reklam ve her türlü öneriler çerçevesinde Kullanıcı/Üyeler’in aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve sonuçlarından Kullanıcı/Üyeler münhasıran sorumludurlar.

  Kullanıcı/Üyeler her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nde belirtilen iletişim kanallarından TurhalOSB'ye ulaşarak kişisel veri kullanımını ve/veya işlenmesini, kendilerine gönderilmekte olan ticari elektronik iletilerin gönderimini durdurabilirler. Kullanıcı/Üyeler’in bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için ticari elektronik iletiler yasal azami süre içinde durdurulur (mevzuata uygun işlem ve iletişimler devam eder). Kullanıcı/Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında TurhalOSB'ye her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Kullanıcı/Üye’nin bu husustaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde değerlendirilerek kabul edilebilir veya hukuki gerekçesi Kullanıcı/Üye’ye açıklanarak talep reddedilebilir.

  TurhalOSB'den yazılı izin alınmadan, İnternet Sitesi’nin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğinin herhangi bir amaçla kısmen ve/veya tamamen, kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak başka şekilde kullanımı, iktisabı, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, bu fillerin yapılmasının kolaylaştırılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlem yasaktır.

  Kullanıcı/Üyeler’in haklı talep ve şikayetleri ile her türlü başvuruları müşteri memnuniyeti çerçevesinde karşılanmaya özen gösterilecektir. Mümkün olmaması halinde, Kullanıcı/Üye’nin yasal parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerindeki İl ve İlçe Hakem Heyetleri’ne veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkı vardır.